Are evolutionismul dovezi stiintifice?
Ieromonah Ioan Bute

„Autorul Ioan Bute ne oferă cartea Are evoluţionismul dovezi ştiinţifice? ca să ne informeze despre cercetările ştiinţifice actuale privind evoluţionismul. Face o prezentare a multor descoperiri ştiinţifice şi afirmaţii ale savanţilor, unii dintre ei laureaţi ai premiului Nobel, care aduc argumente în defavoarea evoluţionismului.Fiind absolvent al Facultăţii de Matematică de la Universitatea Bucureşti, Ioan Bute foloseşte argumente fundamentate, logice, pe înţelesul tuturor, care ne aduc informaţii preţioase chiar din interiorul laboratorului cugetului ştiinţei.”
„Cartea este dedicată unui public larg, de la elevii de liceu până la absolvenţii oricărei facultăţi. E de folos pentru oricare cititor care vrea să înţeleagă mai bine substratul teoriei evoluţiei, sau numai vrea să se minuneze de inteligenţa ascunsă în structurile universului şi ale viului.”
Din cuprins:
Cartea aduce mărturii şi argumente care să elucideze în ce măsură mai este şi azi adevărată această mărturie a lui Darwin:
„Când coborâm la detalii, nu putem dovedi că o singură specie s-a schimbat; nici nu putem dovedi că presupusele schimbări sunt benefice [organismelor], care este temelia teoriei [evoluţiei].”
„Întrebarea cărţii de faţă pleacă de la ideea centrală a ştiinţei autentice: o teorie este ştiinţă numai atâta timp cât aduce dovezi în sprijinul ei. Drept aceea, întrebarea din titlu este perfect legitimă şi plină de bun simţ. În cadrul ştiinţei, oricine are dreptul la educaţie şi la satisfacerea setei de învăţătură. Deci, din punct de vedere ştiinţific, oricând e binevenit oricine să pună această întrebare: care sunt dovezile?”
Dovezile pe care le poate furniza ştiinţa pozitivă sunt dovezi experimentale sau dovezi istorice. Ambele feluri de dovezi trebuie apoi interpretate printr-un raţionament fără fisură, fără a folosi erori de logică sau presupuneri nedovedite. Cartea aduce argumente şi mărturii din chiar citatele oamenilor de ştiinţă că evoluţionismul nu are nici dovezi experimentale, nici dovezi istorice. În schimb, are erori de logică. Dovadă experimentală a darwinismului ar fi fost observarea transformării unei specii în alta, sau observarea apariţiei vieţii din materie nevie. Dovadă istorică ar fi fost vestigiile vieţii biologice, adică fosilele. Dar mărturiile multor oameni de ştiinţă arată că natura nu este de acord cu teoria evoluţiei.Mesajul pe care ni-l transmite mulţimea fosilelor este acela că organismele n-au apărut prin îndelungată evoluţie ci deodată, ca şi cum ar fi fost o „bruscă plantare” a lor. Evident, apariţia bruscă a

organismelor înseamnă creaţie. De fapt, dată fiind bogăţia mare de fosile descoperite, cu mult mai multe decât pe timpul lui Darwin, lipsa de fosile intermediare (dintre specii) este mai concludentă decât pe vremea lui. Azi, darwinismul nu mai poate pretexta puţinătatea de fosile descoperite.De asemenea, informaţia necesară pentru apariţia şi susţinerea vieţii este enorm de complexă.Chiar dacă din organismele vii luăm în considerare numai informaţia, evoluţionismul nu poate da un
răspuns ştiinţific privitor la originea ei. Prof. Univ. Dr. Ing. Werner Gitt, director al Institutului Naţional de Fizică şi Tehnică din Braunschweig (Germania) este specialist în informatică şi în teoria informaţională. El a arătat că informaţia nu poate apare de la sine în materie: „Nu se cunoaşte nicio lege a naturii, nu există niciun proces cunoscut şi nicio secvenţă cunoscută de evenimente care pot cauza ca
informaţia să provină de la sine în materie.”Aşadar, întâmplarea nu poate produce de la sine informaţie complex organizată şi bine coordonată, aşa cum se găseşte în fiinţele vii.În lumina descoperirilor ştiinţifice, concluziile privitoare la „dovezile" evoluţiei se pot rezuma astfel:Nu există dovezi ale paleontologiei.Paleontologii spun că arhiva fosilelor este completă şi ea nu se potriveşte cu teoria evoluţiei. În mod obişnuit, arhiva fosilelor nici nu se poate interpreta altfel decât că
fosilele apar brusc. „Aparenţa de plantare bruscă” nu este excepţia, ci regula în arhiva cu fosile.Nu există dovezi directe ale evoluţiei. Nu sa
observat nici în realitate, nici în laborator o singură specie care să se fi transformat în alta.Nu s-a observat, nici nu s-a construit nici măcar un
singur organ cu totul nou.Nu există dovezi ale embriologiei.Nu există dovezi genetice ale evoluţiei.Dimpotrivă, genetica este ştiinţa cea mai riguroasă din cadrul ştiinţelor naturii şi legile geneticii sunt precise, încât genetica e cea care combate cel mai eficient evoluţionismul.
Nu există dovezi ale „evoluţiei moleculare”.Oamenii de ştiinţă recunosc că nu au habar cum a apărut viaţa, şi nici măcar cum ar fi putut să apară. Un simplu calcul al probabilităţilor arată că viaţa este imposibil să fi apărut din întâmplare.
Nu există dovezi că selecţia naturală poate duce la transformarea vreunei specii în alta.Nu există dovezi că evoluţia a avut loc.Nu există dovezi nici măcar că evoluţia ar fi posibilă.
Fie ca această carte să fie cu folos şi să ajungă la acele suflete care au mai mare nevoie de ea!

 

Cartea poate fi comandată 

prin poştă la tel. 0721 003 216 

Preţ  10 lei