Stiinţă şi Credinţă
Ieromonah Ioan Bute

Autorul Ioan Bute propune cartea Știință și Credință
Mărturii ale savanților ca o introducere în filosofia științei, o
disciplină prea puţin cunoscută în România, deşi necesară
pentru înţelegerea premizelor şi fundamentelor gândirii
ştiinţifice. Această carte reprezintă un început promițător în
acest domeniu, mai ales că, din păcate, la noi în ţară nu avem
cursuri de filosofia ştiinţei nici în cadru universitar.
A fi om de ştiinţă este compatibil cu credinţa în
Dumnezeu? Acest lucru se dezvăluie în carte prin exemplele
date. Autorul a încercat în această carte să facă o sinteză a
unor afirmaţii ale savanţilor, lăsându-i pe ei înşişi să ne
vorbească despre ce este ştiinţa, care e raportul dintre ştiinţă
şi realitate, sau ştiinţă şi Dumnezeu. Autorul cărții, bun
cunoscător al legilor fundamentale, afirmă un adevăr care are
stă la baza întregului edificiu al cunoaşterii. În acest sens,
este revelator un cuvânt al unui faimos fizician american,
Richard Feynman: „Nu cunoaştem încă toate legile
fundamentale: există o frontieră a necunoaşterii care se
extinde. Fiecare element sau parte din întregul naturii
reprezintă întotdeauna doar o aproximaţie a adevărului
întreg, sau mai bine spus, a adevărului întreg în măsura în
care îl cunoaştem noi. De fapt, tot ce cunoaştem e numai un
fel de aproximaţie, fiindcă ştim că nu ştim încă toate legile”.
Ori, autorul, un absolvent al unei facultați de
matematică, știe bine acestea. În cartea de faţă se arată cum
oamenii de știință și-au dat seama că ordinea şi armonia
inteligentă din Univers îi îndeamnă să creadă într-o
inteligenţă transcendentă care e Cauza primară a toate, adică
într-un Creator, și au mărturisit acest lucru mai devreme sau
mai târziu. De altfel, ştiinţa şi religia au multe asemănări. De
pildă, „ambele sunt aspecte creative şi imaginative ale minţii
umane. Aparenţa conflictului este rezultatul ignoranţei. Am
venit la existenţă printr-un act divin.” (Sir John Carew
Eccles, laureat Nobel pentru neurofiziologie.)
Autorul Ioan Bute afirmă că știinţa nu s-a născut în
imponderabilitatea relativismului de astăzi, ci ea a pornit
dintr-o tradiţie flosofică şi religioasă, şi a construit pe unele
premise clare, cum ar fi, de pildă, credinţa omului de ştiinţă
că universul are legi constante care nu se vor schimba. De
altfel, nimic nu poate creşte în imponderabilitate. Cheia
oricărei gândiri stă în găsirea unui fundament cert, orice
viziune asupra lumii se întemeiază pe acel universal punct de
sprijin de la care ea porneşte construcţia cunoaşterii. Iar
pentru raţionalism singurul punct de sprijin acceptabil este
raţiunea autonomă a omului desprins de orice „prejudecăţi”.
Adică o raţiune suspendată în relativism universal, în
imponderabilitate faţă de cunoaşterea ultimelor fundamente,
şi care se poate îndoi de orice în afară de propria existenţă.
Dar un ochi autonom poate fi lipsit de lumină. Ochiul nu
vede numai datorită lui însuşi, ci şi datorită luminii care-i
arată lucrurile. Raţiunea este ochiul sufletului.
Bucuria noastră este că ni se dezvăluie lucruri care ne
luminează mintea şi sufletul, mai ales pentru cei care sunt
încă prizonierii materialismului, întrucât cartea ne aduce
numeroase mărturii şi afirmaţii ale savanţilor, mulţi dintre ei
laureaţi ai premiului Nobel, care aduc argumente în favoarea
Creaţiei. Fiind absolvent al Facultăţii de Matematică din
Universitatea Bucureşti, Ioan Bute foloseşte argumente
fundamentate, logice, pe înţelesul tuturor, care ne aduce
informaţii preţioase cu privire la raportul real dintre
Dumnezeu Creatorul şi ştiinţa savanţilor, informaţii chiar din
interiorul laboratorului cugetului ştiinţei.
Citind această carte, vei descoperi că taina Creatorului
este în toate lucrurile materiale sau nemateriale, vei învăța să
guşti taina şi lumina prin focalizarea și amplificarea iubirii
față de toată creația și față de Creator. Iubirea nu este o
simplă reacție biochimică în interiorul creierului sau un
sentiment pe o scrisoare sau felicitare. Iubirea este ceva
inălțător. Este urcuş care nu se desparte de cunoaştere. Noi
nu suntem simpli roboți biologici sofisticați, ci ființe capabile
de iubire care influiențează lumea exterioară într-o manieră
profundă, iar limitele noastre nu sunt cunoscute. Această
carte ne aduce un grăunte de cunoaștere care impreună cu un
grăunte de credință poate muta munții din loc.
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Valerică CIMPOCA

 

Cartea poate fi comandată 

prin poştă la tel. 0721 003 216 

Preţ  7 lei