Pietrele scrise

“Casienii”, neamul Sfântului Ioan Casian cuvântul “casienilor” incizat în Piatra Scrisă este o probă materială, de netăgăduit, că locul aparţine teritorial satului Casian.


Satul Casian, cea mai apropiată aşezare faţă de stânca pe care sunt inscripţiile exista şi pe vremea Sfântului Ioan Casian. În timpul stăpânirii romane, satul se numea Vicus Casiani.
Sfântul Ioan şi-a adăugat numelui său pe cel al satului natal. Numit şi Ioan Casianul, sfântul dobrogean era locuitor al satului de pe valea Casimcea.

 

Inscripţiile atestă existenţa unui neam al casienilor, care avea în stăpânire un ţinut destul de întins, al cărui hotar era Dealul cu Peştera. Sfântul Ioan Casian vorbeşte în scrierile sale despre neamul Casienilor, oameni înstăriţi care au putut să asigure copiilor toate cele necesare pentru a-i instrui şi îndemna pe calea credinţei şi a dragostei întru Hristos.

 


Inscripţiile sunt importante pentru că menţionează şi Peşteruca = Peştera Sfântului, care era cuprinsă pe domeniul neamului casienilor.
Mărturisirea Sfântului Ioan Casian că “din copilărie am trăit printre călugări”, atestă faptul că grota avea folosinţă liturgică, iar în vecinătatea ei era o vatră monahală cu mulţi trăitori îmbunătăţiţi.
 


Comuna Târguşor, judeţul Constanţa
 
“Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri”
(Ps 117, 22-23)
 
“Şi toţi, aceeaşi băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos”(I Cor 10, 4)